گزارش‌های ضدونقیض در مورد جنگ در گلران

گزارش‌های ضدونقیض در مورد جنگ در گلران

بر اساس گزارش‌های مردمی مخالفان سلاح دار ضد حکومتی امروز به شماری از مناطق ولسوالی گلران حمله کردند. برخی از این گزارش‌ها از محاصره مرکز ولسوالی گلران حکایت دارند. شماری از باشندگان این ولسوالی نیز گفتند که شماری از...