“گر رو”، خطرناک‌ترین مکان برای زنان در جهان

“گر رو”، خطرناک‌ترین مکان برای زنان در جهان

روزنامه "دیلی میل" چاپ انگلیس در گزارشی آورده است که طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰۰ زن در ایالتی در مکزیک، در معرض ربوده شدن و تجاوز و سپس قتل، به شکل سازمان‌یافته قرار گرفتند. در گزارش این روزنامه آمده است که تعداد زنانی که در...