امریکا: محدودیت‌ها شامل دارندگان گرین کارت نمی‌شود

امریکا: محدودیت‌ها شامل دارندگان گرین کارت نمی‌شود

به دنبال نگرانی‌های ایجاد شده در زمینه وضع محدویت ورود به امریکا برای شهروندان هفت کشورعمدتا مسلمان‌نشین، رینس پریبس، رئیس دفتر کاخ سفید گفته است که این محدودیت‌ها شامل دارندگان گرین کارت نمی‌شود. آقای پربنس گفت: "ما...