گروگان‌گیر ایالت تگزاس، فردی ایرانی بوده است

گروگان‌گیر ایالت تگزاس، فردی ایرانی بوده است

پولیس آمریکا اعلام کرده که عامل گروگان‌گیری در ایالت تگزاس، فردی ایرانی به نام محمد مقدم بوده است. او پس از مشاجره با رییس خود، رییس و یکی از همکارانش را در فروشگاه محل کار به گروگان گرفته بود. روز سه‌شنبه، ۱۴ جون یک...