گروگان‌گیری طالبان در بزرگ‌را ه قندوز-تخار

گروگان‌گیری طالبان در بزرگ‌را ه قندوز-تخار

افراد طالبان یک‌بار دیگر دست به گروگان‌گیری مسافران در بزرگ‌راه قندوز‌– ‌تخار زدند. مسؤولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که صبح امروز افراد طالبان در بزرگ‌راه قندوز‌– تخار، تعدادی از مسافران را با خود به گروگان...