معامله‌گری دو فرماندۀ محلی به آزاد سازی گروگان‌ها در غور انجامید

معامله‌گری دو فرماندۀ محلی به آزاد سازی گروگان‌ها در غور انجامید

۴ دانش آموز ربوده شده در ولایت غور در پی سازش بین دو فرمانده محلی این ولایت آزاد شدند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی این ولایت گفت: " این تبادل روز گذشته در این ولایت اتفاق افتاده است". آقای خطیبی افزود: " این تبادل گروگان‌ها...