گروه داعش در حال پیش‌روی در بخش‌های شرقی افغانستان است

گروه داعش در حال پیش‌روی در بخش‌های شرقی افغانستان است

فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو در افغانستان می گوید که داعش به گونه مداوم از خاک پاکستان در حال پیش روی در بخش‌های شرقی افغانستان است.   «جنرال جان نیکلسون» فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان گفت که حضور...