گروه ۲۰ در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی به توافق نرسیدند

گروه ۲۰ در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی به توافق نرسیدند

وزیران مالیه گروه ۲۰ در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی در آلمان، به توافق نرسیده‌اند. نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این نشست گفته‌اند که مقام‌های امریکایی از موضع شان در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی در این...