ادامه نشست گروه هفت با محوریت بحران سوریه

ادامه نشست گروه هفت با محوریت بحران سوریه

هفت کشور صنعتی جهان در تلاش متقاعد کردن، روسیه مبنی بر قطع حمایت این کشور از دولت سوریه هستند. نمایندگان کشورهای امریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و جاپان، در حال رایزنی در مورد بحران سوریه در شهر...