امنیت ملی سه گروه هراس‌افگن را بازداشت کرده است

امنیت ملی سه گروه هراس‌افگن را بازداشت کرده است

ریاست عمومی امنیت ملی، سه گروه از طالبان مسلح را در ولایت قندهار بازداشت کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی روز یک‌شنبه با نشر خبرنامه ای گفته است : " سه شبکه گروه تروریستی طالبان شامل ۱۶ تن به سر گروپی مولوی سید محمد، ملا راز...