گروه‌گروه از طالبان فراه روانۀ شیندند هرات‌اند

گروه‌گروه از طالبان فراه روانۀ شیندند هرات‌اند

درحالی‌که جنگ شدید بین دو گروه از طالبان در شیندند جریان دارد فضل محمد صمدیار فرمانده امنیه ولایت فراه به تلویزیون چکاد گفت که طرفداران ملأ عبدالرسول رهبر گروه طالبان از مناطق خاک سفید، پشت کوه، شیب کوه، گلستان و پشت...