“با گروه‌های افراطی در هرات باید مبارزه جدی شود”

“با گروه‌های افراطی در هرات باید مبارزه جدی شود”

فعالان مدنی از افزایش فعالیت گروه‌های افراطی در ولایت هرات، ابراز نگرانی می‌نمایند. این فعالان مدنی در یک گفتمان، عوامل رشد افراطیت را با برخی از علمای دینی به بررسی گرفته‌اند. این فعالان از افراطیت به عنوان تهدید بزرگ...