گروهی که امضا فرمانده امنیه را جعل می‌کردند، بازداشت شدند

گروهی که امضا فرمانده امنیه را جعل می‌کردند، بازداشت شدند

پولیس ولایت هرات هشت تن را به ظن انجام فعالیت‌های جعل کاری بازداشت کرد. پولیس هرات از بازداشت ۸ فردی خبر داد که با جعل امضا فرمانده امنیه این ولایت پول به دست می‌آوردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون...