گرهارد شرودر نامزد رئیس غیر اجرایی شرکت روسنفت شد

گرهارد شرودر نامزد رئیس غیر اجرایی شرکت روسنفت شد

گرهارد شرودر صدراعظم پیشین آلمان توسط حکومت روسیه به پیوستن با هیئت مدیرۀ شرکت دولتی روسنفت نامزد  شده ‌است.   نام شرودر در فهرست هفت نفری است که در یک فرمان به امضای دیمتری میدویدوف صدراعظم روسیه رسیده و دقایق...