بیانسه باز هم نامزد جایزه “گرمی” شد

بیانسه باز هم نامزد جایزه “گرمی” شد

بیانسه، خواننده آمریکایی با نامزد شدن برای ۹ جایزه گرمی به پیشگامی خود در تاریخ این جایزه ادامه داد. او در مجموع با ۶۲ بار نامزد شدن در صدر فهرست نامزدهای زن تاریخ گرمی است. بیانسه تاکنون ۲۰ بار این جایزه را به دست آورده...