دونالد ترامپ به‌دلیل اعتقاد نداشتن به گرمایش زمین در انزوا قرار گرفت

دونالد ترامپ به‌دلیل اعتقاد نداشتن به گرمایش زمین در انزوا قرار گرفت

رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نتوانستد که بیانیه‌ای مشترک در امر مبارزه با گرمایش زمین منتشر نمانید. این در حالی است که شش رهبر بر تعهد خود به توافق پاریس تاکید کردند، اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا به پدیده...