یک گردهمایی تحت عنوان هماهنگی شورای ولایتی با نظام و مردم در فراه برگزار شد

یک گردهمایی تحت عنوان هماهنگی شورای ولایتی با نظام و مردم در فراه برگزار شد

گردهمایی بزرگی توسط شورای ولایتی فراه تحت عنوان هماهنگی شورای ولایتی با نظام و مردم روز گذشته با اشتراک صدها تن از ساکنان فراه، مسئولان محلی و بزرگان اقوام برگزار گردید.   در این مراسم محمد عارف شاه جهان والی فراه از...