گردهمایی شهروندان هرات به حمایت از مهاجرین افغان در اروپا

گردهمایی شهروندان هرات به حمایت از مهاجرین افغان در اروپا

شماری از شهروندان هرات صبح امروز در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد به حمایت از مهاجرین افغان گرد هم جمع شدند و از دولت مرکزی و سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی به مشکلات مهاجرین شدند. به گزارش خبرنگار تلویزیون چکاد امروز...