برگزاری گردهمایی دادخواهی کوچی ها در هرات

برگزاری گردهمایی دادخواهی کوچی ها در هرات

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری این ها کوچیانی اند که بیشتر در ولسوالی های دور دست هرات و ولایات حوزه غرب کشور زنده گی میکنند و امروز به دلیل آنچه بی توجهی مسئولان به رفع مشکلات و نیازمندی های شان عنوان میکنند اینجا در...