ده ها تن در یک گردهمایی خواهان تامین امنیت در هرات شدند

ده ها تن در یک گردهمایی خواهان تامین امنیت در هرات شدند

ده‌ها ساکن هرات امروز با راه اندازی گرهمایی اعتراضی در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت خواهان تامین امنیت شدند.   آنان با شعارهای امنیت، پاسخگویی حکومت در ارتباط به نسل کشی سیستماتیک هزار‌ه‌ها دست به گرد‌همایی...