گردهمایی اعتراضی اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان_ترک به انحلال این مکاتب

گردهمایی اعتراضی اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان_ترک به انحلال این مکاتب

شماری از وابستگان دانش‌آموزان مکتب‌های افغان ترک که از مرکز کشور به هرات سفر کرده‌اند مخالفت خود را از انحلال و یا هم سپردن این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه اعلام کردند.   بستگان دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک از...