گرباچف: تشنه گی رهبران سیاسی به قدرت، روسیه را ویران کرد

گرباچف: تشنه گی رهبران سیاسی به قدرت، روسیه را ویران کرد

میخاییل گرباچف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، بوریس یلسن رییس جمهور سابق روسیه و سایر رهبران سیاسی را بخاطر فروپاشی اتحاد شوروی ملامت کرد. آقای گرباچف گفت تشنه گی آنها به قدرت، این کشور را ویران کرد. میخاییل گرباچف این...