پس از بازگشایی گذرگاه تورخم، دو هزار افغان به کشور بازگشته‌اند

پس از بازگشایی گذرگاه تورخم، دو هزار افغان به کشور بازگشته‌اند

مقام‌ها در ادارۀ محلی ننگرهار گفته‌اند که پس از بازگشایی گذرگاه تورخم، تاکنون دو هزار افغان به کشور باز گشته‌اند. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که دیروز در حدود ده هزار افغان از گذرگاه تورخم عبور...