روند آهسته توزیع گذرنامه‌ها در هرات، خشم متقاضیان را برانگیخت

روند آهسته توزیع گذرنامه‌ها در هرات، خشم متقاضیان را برانگیخت

شماری از افرادی که در صف پاسپورت در ولایت هرات قرار دارند از روند آهسته توزیع گذرنامه‌های خود شاکی هستند.   این افراد می‌گویند که تمام زندگی‌شان را رها کرده و تمام وقت در صف‌های طویل پاسپور انتظار توزیع گذرنامه‌های...