گدایی که نویسنده‌ کتابی پرفروش شد

گدایی که نویسنده‌ کتابی پرفروش شد

زان ماری روگول، گدای فرانسوی داستان ۲۷ سال بی‌خانمانی و گدایی خود را در کتابی ۱۷۶ صفحه‌ای به نام «من گدایی می‌کنم: زندگی در خیابان»، منتشر کرده است. این کتاب در فرانسه تاکنون ۴۰ هزار نسخه فروش رفته و رسانه‌های مختلف از...