گاو خشمگین ماتادور اسپانیایی را کشت

گاو خشمگین ماتادور اسپانیایی را کشت

یک ماتادور حرفه ای اسپانیا در حین نمایش نبرد با یک گاو وحشی جان خود را از دست داد. این گاوباز ویکتور باریو نام داشت و ۲۹ ساله بود. او شامگاه شنبه در میدان گاوبازی شهر تروئل در شرق اسپانیا، پس از آنکه دو بار پیاپی توسط گاو...