یک گاو در بلغاریا به اعدام محکوم شد

یک گاو در بلغاریا به اعدام محکوم شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که یک گاو بعد از گذشتن از مرز بلغاریا و صربستان، خاک اروپا را ترک کرد و به همین دلیل از سوی این اتحادیه محکوم به اعدام شد.   نام این گاو "پنکا" می‌باشد که بعد از مدتی از سوی یک کشاورز محلی پیدا شده و...