گاوها در هند صاحب وزارت‌خانه خواهند شد

گاوها در هند صاحب وزارت‌خانه خواهند شد

شورای جهانی حمایت از گاوها در هند از نخست وزیر این کشور خواست تا وزارت خانه جدا برای بهبود وضعیت گاوها در این کشور ایجاد نماید. این شورا خواهان تعیین ضرب‌العجل برای ایجاد وزارت خانه "رفاه گاو و حفاظت از نسل گاو" در این...