گام دیگر برای حمایت از خبرنگاران

گام دیگر برای حمایت از خبرنگاران

یک شبکه خبرنگاری و فعالان مدنی موسوم به شبکه خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر، در کابل اعلام موجودیت کرد. گفته می‌شود که این شبکه بیشتر به موضوعاتی تهدیدآمیز به جان خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور پرداخته و بیشتر روی...