رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست نتیجه انتخابات را رد کرد

رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست نتیجه انتخابات را رد کرد

یحیی جامع رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای...