وارد کنند گان گاز مایع در هرات به تصمیم اداره نورم و استاندارد اعتراض دارند

وارد کنند گان گاز مایع در هرات به تصمیم اداره نورم و استاندارد اعتراض دارند

واردکنندگان مواد نفتی و گاز مایع درهرات امروز یکشنبه ۴ سنبله، به دلیل توقف دادن گاز مایع وارداتی از سوی اداره نورم و استاندارد هرات نشست اعتراضی برگزار کرده اند.   آنان می‌گویند که اداره نورم و استاندارد بدون دلیل...