گاردین بر ارتباط طالبان با حکومت ایران تأکید کرد

گاردین بر ارتباط طالبان با حکومت ایران تأکید کرد

پس از مرگ ملا منصور در حمله هوایی هواپیمای بدون ‌سرنشین آمریکایی در بلوچستان پاکستان، گذرنامه‌ای از او بجا مانده که نشان می‌دهد او در ایران مسافرت داشته است. این سند گمانه‌ها را در مورد ارتباط طالبان با حکومت مذهبی...