کین لیوینگستون: عربستان خطرناکتر از روسیه برای غرب است

کین لیوینگستون: عربستان خطرناکتر از روسیه برای غرب است

کین لیوینگستون شهردار سابق لندن، معتقد است که تهدید عربستان برای انگلستان و غرب به‌مراتب خطرناکتر از روسیه است. این سیاستمدار کهنه کار بریتانیایی در گفتگویی با شبکه روسیه امروز داعش را خطری برای تمام کشورهای غرب...