برادر رهبر کوریای شمالی در عرض پانزده تا بیست دقیقه مرده است

برادر رهبر کوریای شمالی در عرض پانزده تا بیست دقیقه مرده است

از مالزی خبر می‌رسد که کیم جونگ نام، برادر رهبر کوریای شمالی، در عرض پانزده تا بیست دقیقه مرده است. سوبرامانیام ساتاسیوام، وزیر صحت مالزی گفته است که میزان سمی که برای کشتن کیم جونگ نام استفاده شده بسیار زیاد بوده...