کیم‌جونک اون: باید با کوریای جنوبی متحد شویم

کیم‌جونک اون: باید با کوریای جنوبی متحد شویم

کیم‌چونک اون، رهبر کوریای شمالی در جریان سخنرانی گردهمایی احزاب کارگری این کشوراعلام کرد : "باید مذاکرات برای متحد کردن کوریای شمالی و جنوبی را آغاز کرد، حتی اگر برای اجرای این تصمیم متوسل به زور شویم." خبرگزاری...