بلخ؛ ولایتی که غصب زمین کوچی‌ها همچنان در آن ادامه دارد

بلخ؛ ولایتی که غصب زمین کوچی‌ها همچنان در آن ادامه دارد

هزاران جریب زمین کوچی‌ها در ولایت بلخ غصب شده است؛ غلام فاروق عبیدی، آمر عمومی مدیریت کوچی‌ها در این ولایت با بیان این مطلب گفته است که زورمندان محلی به شدت به غصب زمین‌های کوچی‌ها در این ولایت می‌پردازند. به گفتۀ آقای...