کوچی ها در هرات از نبود مراکز صحی در مناطق سکونت شان شاکی اند

کوچی ها در هرات از نبود مراکز صحی در مناطق سکونت شان شاکی اند

شماری از کوچی‌های هرات از عدم دسترسی به خدمات صحی در ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی کرده و از مسئولان می‌خواهند تا به مشکلات شان رسیدگی کنند.   آنان می‌گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی باید بیماران شان...