کوچی‌ها در هرات چشم به راه کمک‌های دولت است

کوچی‌ها در هرات چشم به راه کمک‌های دولت است

شماری از کوچی‌های ساکن ولایت هرات روز گذشته در دیدار با «محمد آصف رحیمی» والی هرات خواستار کمک‌های لازم به منظور مقابله با خشکسالی شدند.   «محمد رسول بشرمل» رئیس اداره امور کوچی‌های هرات در مصاحبه با تلویزیون چکاد...