کوچی‌ها در زون غرب نامزدی برای انتخابات  ندارند

کوچی‌ها در زون غرب نامزدی برای انتخابات  ندارند

مسئولان اداره امور کوچی‌های هرات گفته اند که هیچ کوچی از زون غرب کشور برای راه یابی به مجلس نمانیدگان نامزد نشده است.   «محمد رسول بشرمل» رئیس اداره امور کوچی‌های هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که در انتخابات...