۲۲ جریب زمین کوپراتیف ارتش ملی به مدت ۵۰ سال به سفارت امریکا انتقال می‌یابد

 ۲۲ جریب زمین کوپراتیف ارتش ملی به مدت ۵۰ سال به سفارت امریکا انتقال می‌یابد

کابینه توافقنامه انتقال ۲۲ جریب زمین کوپراتیف ارتش ملی واقع در شش درک کابل را به سفارت امریکا به مدت ۵۰ سال مورد تصویب قرار داد. جلسه کابینه تحت ریاست اشرف غنی رییس‌جمهور دیروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه، چهار مورد...