فعال شدن کوه آتشفشانی در اقیانوس آرام سبب آواره شدن هزاران تن شد

فعال شدن کوه آتشفشانی در اقیانوس آرام سبب آواره شدن هزاران تن شد

در پی فعال شدن کوه آتشفشانی در جزیره وانواتو، واقع دراقیانوس آرام تمامی ساکنان جزیره مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شدند.   به تمامی ۱۱ هزار ساکن جزیره " امبا" واقع در وانواتو گفته شده که باید به سایر جزایر واقع در اقیانوس...