ولسوالی کوه‌زور هرات ساختمان اداری ندارد

ولسوالی کوه‌زور هرات ساختمان اداری ندارد

ولسوالی کوه‌زور ولایت هرات با وجود  این که بیش از ۲۵ روز از گماشته شدن ولسوال آن می‌گذرد اما تا اکنون ساختمان اداری ندارد.   حکمت الله حکمت ولسوال کوه‌زور هرات از حکومت می‌خواهد که در راستای اعمار ساختمان اداری برای...