جیمز کومی در آستانه شهادت در مجلس سنای آمریکا

جیمز کومی در آستانه شهادت در مجلس سنای آمریکا

به دنبال انتقادها به‎خاطر برکناری جیمز کومی رییس پولیس فدرال آمریکا، قرار است او هفته آینده در باره اتهام دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا در مجلس سنا شهادت بدهد. انتظار می رود آقای کومی در جلسه پنجشنبه...