کولینا مخالفتش را با آوردن تکنولوژی در فوتبال اعلام کرد

کولینا مخالفتش را با آوردن تکنولوژی در فوتبال اعلام کرد

داور بازنشسته و پرآوازه ایتالیایی از ورود تکنولوژی به دنیای فوتبال ابراز نگرانی کرد. به نقل از سایت گل، در آخرین جلسه هیئت رییسه انجمن بین المللی فوتبال تصمیم بر آن شد که از تصاویر ویدیویی برای کمک به تصمیم‌های داوران...