کشف لاشه کوسه پنج میلیون ساله از آب‌های مکزیک

کشف لاشه کوسه پنج میلیون ساله از آب‌های مکزیک

ساکنان یک روستای ماهی گیری در ایالت "گررو" مکزیک لاشه کوسه باستانی را در دهانه رودخانه واقع در محدوده این روستا کشف شد. این لاشه فسیل شده ازداخل آب رودخانه بالا آمد. ساکنان روستا یافته خود را به مقام‌های محلی اطلاع دادند...