تلاش کوریای شمالی برای تقویت اتحاد بین دو کوریا

تلاش کوریای شمالی برای تقویت اتحاد بین دو کوریا

دولت کوریای ‌شمالی امروز طی اعلامیه‌ای بی‌سابقه از شهروندان خود خواست تا تمامی تلاش‌های خود را بر اتحاد بین دو کوریا، بدون یاری گرفتن از دیگر کشورها متمرکز کنند.   در اعلامیه‌ی نشر شده آمده است که تمامی شهروندان...