کوریای شمالی: جنگنده های امریکا را سرنگون خواهیم کرد

کوریای شمالی: جنگنده های امریکا را سرنگون خواهیم کرد

ری یوگ هوو، وزیر خارجۀ کوریای شمالی هشدار می‎دهد که این کشور "حق" دارد تا جنگنده‎های امریکایی را آماج قرار دهد.   وی افزود که امریکا در برابر این کشور اعلام جنگ کرده و هشدار می‎ دهد و کوریایی شمالی از این پس حق دارد در...