هیئتی از کوریای جنوبی به کوریای شمالی اعزام خواهد شد

هیئتی از کوریای جنوبی به کوریای شمالی اعزام خواهد شد

مقام‌ها در وزارت امور وحدت کوریای جنوبی می‎گویند که در آینده نزدیک یک هئیت عالی‌رتبه‌کوریای شمالی به کوریای جنوبی خواهد آمد.   این وزارت گفت که هئیت متذکره به رهبری کیم یانگ‌نم، رئیس شورای عالی مردم کوریای شمالی...