کوریای شمالی سه موشک بالستیک به سوی دریای جاپان شلیک کرد

کوریای شمالی سه موشک بالستیک به سوی دریای جاپان شلیک کرد

وزارت دفاع کوریای جنوبی می گوید کوریای شمالی سه موشک بالستیک به سوی دریای جاپان شلیک کرده است. خبر این آزمایش که امروزمنتشر شد، با روز پایانی نشست گروه بیست در چین همزمان شده است. گزارش های مخابره شده دراین‌باره از سوی...