کوریای شمالی: در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهیم شد

کوریای شمالی: در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهیم شد

کوریای شمالی یک روز پس از انجام پنجمین آزمایش هسته‌ای خود که جهان را شوکه کرده است، اعلام کرد که در برابر باج خواهی هسته‌ای آمریکا تسلیم نخواهد شد. روزنام هرودونگ سینمون ارگان حزب حاکم کوریای شمالی نوشت: کوریای شمالی...